Vroeger verhuurde de welzijnsinstelling (Stichting Rijnstad) zaaltjes als iemand daar om vroeg. Zaalhuur en baropbrengst ging in de kas van de instelling. Nu weten bewoners en clubs in de buurt dat Stichting ’t Huukske Arnhem West mooie en goede ruimte beschikbaar heeft. De opbrengst blijft nu in de eigen stichting. Daarmee knapt de Stichting het gebouw steeds verder op en zij steunt activiteiten voor minder draagkrachtige groepen. Kleine ondernemers uit de buurt verzorgen catering bij feestjes. Vrijwilligers schenken koffie en draaien bardienst. Het buurthuis is een spil in de buurteconomie.

Activiteiten die buurtbewoners organiseren voor buurtbewoners betalen weinig huur. Activiteiten van buiten de buurt of voor deelnemers buiten de buurt betalen iets meer. Bedrijven en instellingen betalen nog wat meer. En groepen die het niet kunnen, betalen niks. Het bestuur en vrijwilligers van ’t Huukske nodigen sommige groepen uit om iets te komen doen en ze krijgen daarbij hulp. Zo werkt het buurthuis als motor voor sociale ontwikkeling.

Voorbeelden van betaalde activiteiten zijn vergaderingen van de gemeente en bedrijven, cursussen en trainingen, feestjes van bedrijven en van bewoners. Goedkoper uit zijn de buurtclubs, zoals de filmclub die voor de buurt draait, de kookclub met 150 leden waar elke 14 dagen buurtbewoners zelf koken en eten, het senioren wijkkoor, zingen en dansen met peuters, de kunstclub etc.

Gratis zijn: elke werkdag koffieochtend voor buurtbewoners, presentatie van het initiatief GroenWest voor duurzame buurtprojecten, activiteiten en taalcursus voor de vluchtelingen die sinds september 2015 in voormalig huis van bewaring De Koepel wonen. Het buurthuis steunt buurtinitiatieven.

 

cateraar