Vacature beschikbaar voor ZZP-er

Gezocht: initiatiefrijke verbinder die ons team als zzp-er komt versterken.

Buurthuis ’t Huukske wil dé verbindende plaats zijn waar de bewoners van Arnhem West elkaar ontmoeten en deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten. Hiervoor faciliteert en ondersteunt ’t Huukske zowel initiatieven van wijkbewoners als van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor zorg en welzijn van wijkbewoners. Ons buurthuis is van de wijk en wordt vormgegeven door betrokken vrijwilligers.

‘t Huukske opereert zelfstandig zonder subsidie. De inkomsten worden gerealiseerd uit de verhuur van de ruimtes: het atelier, de grote zaal, de vergaderzaal en het huiskamercafé. In die laatste ruimte exploiteren we ook een bar. Het is onze ambitie om meer wijkgerichte activiteiten te organiseren en we willen daarom de zakelijke verhuur uitbreiden om het bestaansrecht ook in de toekomst te borgen. De buurtactiviteiten van ’t Huukske worden redelijk goed bezocht door een vaste kern van buurtbewoners. Het is ons doel om ook nieuwe doelgroepen aan te trekken. Dit willen we bereiken door meer te variëren in ons aanbod.

‘t Huukske wordt zoals vermeld gerund door vrijwilligers. Dit biedt mogelijkheden maar soms ook beperkingen omdat activiteiten vaak naast een baan of andere verantwoordelijkheden worden georganiseerd. De samenstelling van het bestuur en de vrijwilligers in de verschillende werkgroepen is divers. Maar we zien ook dat het vrijwilligersbestand terugloopt, het zijn veelal mensen die al lang betrokken zijn bij het buurthuis. We willen graag nieuwe vrijwilligers werven waarmee we ook nieuwe talenten en kwaliteiten in huis halen.

De beheerder die wij voor ogen hebben:

⦁ Is het eerste aanspreekpunt voor buurtbewoners, huurders, vrijwilligers en organisaties die in Arnhem West actief zijn.
⦁ Zorgt voor de verbinding, samenwerking en waardering van de vrijwilligers in de verschillende werkgroepen en zorgt daarnaast voor de werving van nieuwe vrijwilligers.
⦁ Ontwikkelt en bewaakt een gevarieerd aanbod van wijkactiviteiten op het gebied van ontmoeten, ontspannen, cultuur en informatie.
⦁ Is creatief en werkt aan het vormen van nieuwe duurzame netwerken om de sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk te vergroten o.a. met bestaande wijkinitiatieven zoals Wijkeconomie Arnhem West, GroenWest en het sociaal wijkteam.
⦁ Beschikt over een actief netwerk in Arnhem West en weet dit verder uit te breiden.
⦁ Zorgt voor een goede balans tussen zakelijke verhuur en wijkactiviteiten.

Constructie:
⦁ ‘t Huukske is op zoek naar een zzp’er voor 20 uur in de week, gedurende een periode van 10 maanden (van september 2019 tot en met juni 2020). De periode zou (in overleg) aansluitend kunnen worden verlengd.

Als zzp’er ben je bezig met de volgende opdracht:
⦁ Initiëren van nieuwe activiteiten in de wijk waardoor de toeloop van buurtbewoners toeneemt.
⦁ Verhogen van verhuur om bestaansrecht van ons buurthuis.
⦁ Organiseren van het werven en begeleiden van vrijwilligers.
⦁ Faciliteiten, activiteiten en openstelling beter laten aansluiten bij de wensen van bewoners uit Lombok en Heijenoord.

Heb je belangstelling om jouw eigen invulling te geven aan deze opdracht, laat ons dan weten hoe je deze uitdaging zou aanpakken en verwoordt dat in een kort voorstel bij voorkeur met begroting. Voor meer informatie kun je terecht bij Frans Westdorp 06 37418545 (bestuurslid) of Marleen
Verbree 06 45178718 (coördinator). Sollicitaties graag per email naar huukske.bestuur@gmail.com​ .​

Sluitingsdatum om te reageren is 12 augustus 2019. De gesprekken worden in de week van 19 augustus gepland met als doel per 2 september van start te gaan.